Házirend 2023

MCC Feszt – Házirend

 

Kérjük a MCC Feszt látogatóit, hogy legyenek tekintettel az Esztergom városában élőkre, különös tekintettel a szemetelésre és az éjszakai órákban a város lakóinak, valamint a pihenni vágyók nyugalmának biztosítására.

 

Jelen házirend tartalmazza a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (a továbbiakban: Szervező) által szervezett MCC Feszt fesztivál (a továbbiakban: fesztivál vagy MCC Feszt) területére történő belépési és magatartási szabályokat a fesztiválon résztvevők, látogatók (a továbbiakban: Látogató) számára.

 

A belépőjegy megvásárlása, a karszalag átvétele, illetve a belépéssel a fesztivál területére a fesztivál látogatója a Házirendet is elfogadja!

 

A Házirend a http://www.mccfeszt.hu/ oldalon bárki számára elérhető, továbbá a fesztivál alatt valamennyi jegyárusító és információs pontnál megismerhető.

Szervező jogosult a Házirendet egyoldalúan módosítani, kiegészíteni, amely módosítást, kiegészítést a http://www.mccfeszt.hu weboldalon tesz közzé.

 1. Belépés
 1. A fesztiválon ingyenes és az MCC-szigeten 17:00 óra után belépőjegy (MCC Feszt Pass) ellenében látogatható programokon lehet részt venni.
 2. A fesztiválon a 18 év alattiak külön karszalagot kapnak.
 3. Az MCC-sziget programhelyszíneire 17:00 óra után az alábbi feltételek mellett kizárólag megváltott belépőjegy beváltásával kapott karszalag birtokában lehet belépni:
 • A megvásárolt belépőjegy nem ruházható át és nem váltható vissza.
 • A megvásárolt belépőjegy beváltásával kapott karszalag az MCC Feszt programjában karszalaggal jelölt programokra érvényes
 • A belépőjegyet a Szervező a fesztivál helyszínén arra kijelölt helyeken (Főtér, és MCC-sziget) karszalagra cseréli.
 • A karszalagot kötelező viselni.
 • Az ellopott, elhagyott, sérült karszalagot a Szervező nem pótolja vagy cseréli.
 • A sérült (pl. átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű vagy a kézfejen áthúzható) karszalag érvénytelen.
 • A karszalag meglétét a Szervező alkalmazottai, közreműködői az MCC-szigetre való be- és kilépés során ellenőrzik.
 1. A jelen Házirend szerinti korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató az MCC-sziget területére nem léphet be.
 2. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek, illetve a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott fogyatékkal élő személyek kizárólag nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a zárt program helyszínére ingyenesen, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A cselekvőképesség korlátozása vagy kizárása miatt gondnokság alatt álló nagykorú személyek szintén csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a zárt program helyszínén. A kísérőnek megvásárolt belépőjegy beváltásával kapott karszalaggal kell rendelkeznie, tehát számára a belépőjegy megváltása nem ingyenes. A kísérő felelősséggel tartozik a kísért személyért.
 3. A fesztivál elzárt, lezárt területeire a Szervező engedélye nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani ezeken a területeken.
 1. Kempingezési lehetőség
 1. Szervező az MCC Feszt Pass-szal rendelkező résztvevők számára ingyenes sátrazási és tisztálkodási lehetőséget biztosít a Gran Camping területén az alábbiak szerint:
 • az 1 napos belépővel a karszalagon szereplő dátum napján 14:00 órával kezdődően másnap 10:00 óráig tartó időszakban,
 • a Bérlettel az MCC Feszt teljes időtartama alatt, de legkésőbb július 30. 12.00-ig.
 1. Abban az esetben, ha a Látogató megsérti a kemping házirendjét, vagy jogosulatlanul tartózkodik a területen, a kemping dolgozói felszólíthatják a Látogatót a terület elhagyására.
 1. Érték/csomagmegőrző
 1. Kérjük, óvja az értékeit a fesztiválon!
 2. Az MCC Feszten érték- és csomagmegőrző (a továbbiakban: értékmegőrző) üzemeltetésére kerül az MCC-sziget bejáratánál, a Jegypénztár mellett.
 3. Szervező kizárólag az itt elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget.
 4. Az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyak külső elháríthatatlan okból való károsodása esetén a Szervező felelősséget nem vállal.
 1. Befogadóképesség
 1. Az MCC Feszt egyes helyszíneinek – így különösen a Kapcsolatok háza, – befogadóképessége korlátozott.
 2. A biztonsági előírásokkal összhangban, az egyes helyszínek maximális kapacitásának elérésekor a Szervező - a biztonsági szolgálat koordinálásával – korlátozhatja az adott programhelyszínre történő bejutást. Ebben az esetben kérjük megértésüket és kérjük, hogy kerüljék az indulatos viselkedést a Szervező munkatársaival, közreműködőivel, illetve a fesztivált biztosító biztonsági szolgálat munkatársaival szemben.
 1.  Mit nem lehet bevinni az MCC Fesztre?
 1. Az MCC Feszt programjaira, programjainak helyszínére mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat szigorúan tilos bevinni.
 2. Különösen tilos a fesztivál programjainak helyszínére petárdát, rakétát, pirotechnikai eszközt, robbanékony-, mérgező- vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, ütő-, vágóeszközt, fegyvernek minősülő tárgyat, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
 3. Magyarországon mind a könnyű, mind a kemény drogok fogyasztása és birtoklása büntetendő cselekmény, az MCC Feszt eseményeire is szigorúan tilos a behozataluk, illetve használatuk.
 1. Tisztálkodási lehetőség és mellékhelyiség használat
 1. A kemping szolgáltatását igénybe vevők számára a napi tisztálkodás a Gran Camping területén található zuhanyzókban lehetséges.
 2. Az MCC Feszthez kapcsolódóan a Szervező a Széchenyi tér, a Kapcsolatok háza, EDU sétány és az MCC-sziget területén térítésmentes illemhelyiség használatot biztosít a Látogató számára.

Kérjük a Látogatót, csak az erre a célra biztosított illemhelyeket és zuhanyzókat használja, valamint ügyeljen ezek tisztaságára.

 1.  Magatartási szabályok
 1. A Látogató köteles a fesztiválon, a programok helyszínein a hatályos jogszabályokat, helyi előírásokat, rendeleteket és a Házirend szabályait betartani.
 2. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy mások életét, testi épségét vagy személyiségi jogait megsértse, illetve, hogy nekik vagyoni kárt okozzon.
 3. A Látogató nem tanúsíthat továbbá másokban megbotránkozást keltő, obszcén vagy kirívóan közösségellenes magatartást.
 4. A Látogató a fesztivál helyszínéül szolgáló területen – ideértve a kempingezésre kijelölt övezeteket is – használata során köteles törekedni arra, hogy a környezetet ne károsítsa, így különösen köteles a hulladékot a Szervező által elhelyezett hulladékgyűjtőkben, konténerekben elhelyezni és egészségügyi szükségleteinek elvégzésére az erre kijelölt illemhelyeket használni. 
 5. A Látogató a tulajdonos személyétől függetlenül köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a fesztivál lebonyolítására szolgáló berendezések, eszközök, műtárgyak rongálására irányul, így különösen tilos a mobil kerítés, a hangosítás, a világítás, a színpadok és tartozékaik, valamint a közműhálózat, illetve az ehhez tartozó eszközök rongálása. A Látogató az általa okozott károkért helyt állni köteles.
 6. A fesztivál területén működő kereskedelmi és vendéglátó egységekben a tizennyolc éven alattiak és ittas személyek szeszes itallal való kiszolgálását megtagadhatják, valamint 18 éven alattiak számára nem árusítanak dohányárut.
 7. Kábítószernek minősülő anyagok birtoklása, árusítása és fogyasztása a fesztivál területén is tilos.
 8. A fesztivál területén a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.
 9. A fesztiválon a szervezett programokkal össze nem függő bármilyen demonstráció és politikai megmozdulás tilos, kivéve, ha azt a Szervező előzetes bejelentés alapján írásban engedélyezte. A Szervező által engedélyezett demonstrációban részt vevő személyek kötelesek a jelen Házirendet, a vonatkozó jogszabályokat és a Szervező által meghatározott egyéb feltételeket betartani. Az ilyen demonstrációk nem járhatnak a fesztivál, a szervezett koncertek és más programok, valamint a fesztivál területén való szabad közlekedés akadályozásával, korlátozásával vagy ellehetetlenítésével.
 1. Egyéb szabályok
 1. A zárt programhelyszínekre állatok behozatalára nincsen mód, kivéve a jogszabályban meghatározott segítő és vakvezető kutyákat.

A segítő- és vakvezető kutyák csak érvényes oltási igazolvány és egyedi azonosító (pl. mikrochip) megléte esetén vihetők be a zárt program területére. Az állat gazdája köteles pórázt és nyakörvet használni az állaton, köteles továbbá a Szervezőnek a fesztivál ideje alatt is elérhető telefonszámát megadni. Ezen feltételek meglétét a beléptetés során a Szervező ellenőrzi, hiányosság esetén az állat beengedését megtagadhatja, illetve az állatot a zárt programról kitilthatja.

A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében is a szájkosár használata kötelező, figyelemmel arra, hogy az állat a nagy tömegre és az audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagálhat.

A segítő és vakvezető kutyáért a Látogató felel.

 1. A Látogató kutyát a közterületnek minősülő programhelyszínekre kizárólag szájkosárban és pórázzal, a hatályos jogszabályi előírások szerint hozhat.
 2. Pilóta nélküli légi járművet (drón) a fesztivál területére kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével lehet bevinni. A Látogató tudomásul veszi, hogy a fesztivál területén, illetve afelett drón használatával audiovizuális felvételt készíteni kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával lehet. A drón alkalmazásának szándékáról, annak módjáról és tervezett időpontjáról az érintett köteles a Szervezővel előzetesen egyeztetni és jóváhagyását kérni.
 3. A fesztiválra autóval érkezők számára a városban található köztéri parkolóhelyeken és parkolóházakban nyílik lehetőség a parkolásra.
 4. A fesztivállal kapcsolatos bármilyen észrevétellel és panasszal a fesztivál területén működő jegyárusító és információs pont munkatársaihoz lehet fordulni.
 5. A talált tárgyak jegyárusító és információs pontnál adhatók le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni. A talált tárgyakat a fesztivál után 7 napig őrizzük meg, és azok után az info@mcc.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

  IX. Fizetés az MCC Feszten

FELHÍVJUK A LÁTOGATÓK FIGYELMÉT, HOGY A RENDEZVÉNY KÉSZPÉNZMENTESEN MŰKÖDIK! Fizetni bankkártyával (chip, paypass, mágnescsík), egyéb NFC-s (pl. óra, telefon) eszközökkel, vagy Festipay kártyával lehet. A Festipay kártya használatával összefüggő tájékoztató ITT érhető el.

  X. Repohár

 A fesztiválon repohár rendszer működik. A fesztiválpohár ára 600 Ft. A fesztiválpohár vissza nem váltható, de ital vásárlásnál új pohárra vagy tokenre cserélhető.

 

Mathias Corvinus Collegium 2023. Minden jog fenntartva.