Korzenszky Tamás a nemzeti kulturális örökségvédelem (műemléki értékek, régészeti örökség, világörökség) érdekében hozott kormányzati intézkedések, tudományos feladatok és hatósági ügyek szakmai előkészítésének koordinálását végzi. Népművészeti szakértőként „másodlagos anyanyelvként” tekint a Kárpát-medence néphagyományaira (népzene, néptánc, néprajz), hiszen a táncházak komplex szórakozási, közösségi és közművelődési alkalmat kínálnak az ifjúság identitásának megerősítésére.