Az érettségi megszerzését követően jogi tanulmányaimat Franciaországban a Toulouse-i Egyetem Jogi Karán kezdtem meg. 2014-ben a PTE Jogi Karán köztársasági ösztöndíjasként, summa cum laude minősítéssel szereztem doktori címet.

Az oktatás és a kutatás már harmadéves egyetemista koromtól szerves részét képezi az életemnek. Az Óriás Nándor Szakollégium alelnökeként dolgoztam, továbbá több tanulmányi versenyen és konferencián is részt vettem. A PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének adjunktusaként a tehetséggondozás a PhD fokozat megszerzését követően kapott központi szerepet a szakmai tevékenységemben. Ennek révén kerültem kapcsolatba az MCC-vel is.

A PTE ÁJK-n alakuló Mentorklub vezetőmentori pozíciójában, valamint a Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör oktatói vezetőjeként olyan szakmai műhely kialakítására törekedtem, amely az egyéni tehetséggondozás biztos alapjaként funkcionálhat. Perspektívabővítés céljából 2018-ban elvégeztem a „7 szokás” tréninget, majd 2021-ben life és business coach végzettséget szereztem, emellett tutorként és mentorként a közszolgálat fejlesztését célzó, valamint kutatóként és oktatóként a European Digital UniverCity (EDUC) projektekben vettem részt.

A kutatási eredményeim összefoglalásaként 2021-es évben jelent meg önálló monográfiám „A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének alapkérdései” címmel.

Az MCC-ben elsődleges feladatom a szakmai főigazgató-helyettes munkájának segítése, ennek körében a szakmai szintek működésének összehangolása, koordinálása, különös tekintettel az MCC Egyetemi Programjára. Emellett oktatási tevékenységet is folytatok, illetve rendszeresen tartok tréningeket és workshopokat is az egyetemista és a középiskolás diákjaink számára.